Go to the top


Peter Nágel

Klavírny umelec / Pianist

O mne

Peter Nágel

untitled-7536-Edit

     Narodený v Nových Zámkoch (SR)  v roku 1991, kde od veku siedmich rokov navštevoval hodiny klavíra na Základnej umeleckej škole. Od roku 2010 študuje u profesorky Idy Černeckej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde si pravidelne rozširuje svoj obzor aj účasťou na majstrovských interpretačných kurzoch (Viviana Sofronitzki, Karl-Andreas Kolly, Robert DeGaetano, Ivan Klánský, Alexandar Serdar a i.). V roku 2013 spolupracoval s Banskobystrickým komorným orchestrom pod taktovkou dirigenta Petra Chromčáka. Vystúpil na viacerých slovenských festivalových podujatiach (Festival Bachovej hudby v Banskej Štiavnici, Trenčianska hudobná jar, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci) a aj v zahraničí (Česká republika, Rakúsko). Klavirista v roku 2015 ukončil s vyznamenaním a pochvalou dekanky magisterské štúdium a svoje klavírne umenie si ďalej zdokonaľuje u profesorky Černeckej na doktorandskom stupni štúdia. V akademickom roku 2015/2016 absolvoval stážový pobyt na JAMU v Brne u docenta Jana Jiraského. V roku 2016 reprezentoval Slovensko na prestížnej medzinárodnej prehliadke mladých klaviristov  „Piano forte – the next generation“ vo Viedni. Výber z týchto koncertov vyšiel následne na CD nosiči vo viedenskom vydavateľstve Gramola.

     Nágelov pódiový prejav pôsobí vďaka jeho mimoriadnej profesionálnej výbave a hlbokej emocionálnej zaangažovanosti veľmi suverénne. Jeho hra je okrem virtuozity a komplexného ovládania nástroja charakteristická aj sugestívnou prácou s klavírnym zvukom, plasticitou a obsahovou plnosťou.

     Mladý umelec je aktívny aj v oblasti štvorručnej hry a hry na dvoch klavíroch. Spolu so Zuzanou Vontorčíkovou (VŠMU) sa tomuto odboru klavírnej interpretácie venujú pod vedením docenta Františka Perglera. V roku 2015 vyhrala dvojica prvú cenu na medzinárodnej súťaži „21st Century Art“ vo Viedni.

Vzdelanie

Základná umelecká škola

Nové Zámky

1999 - 2010

Základná umelecká škola v Nových Zámkoch, hra na klavíri, I. a II. cyklus.

Gymnázium

Nové Zámky

2002 - 2010

Gymnázium v Nových Zámkoch, osemročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky.

VŠMu

Bratislava

2010 - 2013

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, bakalárske štúdium. Hra na klavíri – pedagogický smer.

VŠMU

Bratislava

2013 - 2015

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, magisterské štúdium. Hra na klavíri – koncertný smer.

VŠMU

Bratislava

2015 - trvá

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, doktorandské štúdium. Hra na klavíri.

Ďalšie vzdelanie


2015 – 2016

2011 – 2013

JAMU Brno – umelecká stáž

VŠMU – Doplňujúce pedagogické štúdium

Jazykové znalosti


Anglický jazyk
90
Francúzsky jazyk
55
Maďarský jazyk
65

Video

Liszt - Sonata in b minor

Rachmaninoff - Preludes op. 32

Beethoven - Sonata in E major op. 109

Bach/Siloti - Prelude in b minor

Brahms - 4 Ballades op. 10

Beethoven - "Moonlight sonata" op. 27/2

Koncerty

2017/11/22

2017/11/06

2017/10/30

2017/10/29

2017/10/22

2017/10/17

2017/10/07

2017/05/11

2017/03/11

2017/02/22

2016/11/08

2016/10/12

2016/07/10

2016/05/09

2016/05/05

2016/04/24

2016/04/15

2016/04/13

2016/03/13

2016/03/10

2016/03/06

2016/02/24

Bratislava – VŠMU

Bratislava

Nové Zámky

Trenčín

Bratislava

Žilina

Bratislava

Žilina

Graz

Bratislava – VŠMU

Viedeň

Bratislava – VŠMU

Trenčianske Teplice

Viedeň

Brno – JAMU

Bratislava – Mirbachov palác

Nové Zámky

Nová Dubnica

Bratislava – VŠMU

Brno – JAMU

Bratislava – VŠMU

Bratislava – VŠMU

Kontakt

V prípade záujmu o umelecké vystúpenie alebo súkromnú výučbu klavírnej hry v okolí Bratislavy ma prosím neváhajte kontaktovať.

Feel free to contact me in case of interest in private piano lessons in Bratislava or in a concert performance.

Mgr. art. Peter Nágel
Miletičova 5/A, 82108 Bratislava, Slovenská republika
Telefón
+421 944 212 878
Email
peter@nagel.sk

Nájdete ma aj na sociálnych sietach


Napíšte mi