Go to the top


Peter Nágel

Klavirista / Pianist

O mne

Peter Nágel

untitled-7536-Edit

    Peter Nágel je absolventom štúdia na HTF VŠMU z triedy prof. Idy Černeckej. Absolvoval stážový pobyt na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (ČR) pod vedením prof. Jana Jiraského. V roku 2019 úspešne ukončil doktorandské štúdium na HTF VŠMU. Absolvoval majstrovské kurzy u renomovaných interpretov a pedagógov (Elena Richter, Ivan Klánský, Viviana Sofronitzki, Karl-Andreas Kolly, Robert DeGaetano, Alexandar Serdar). Pravidelne sa objavuje na koncertných pódiách doma (Bratislavské hudobné slávnosti, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Festival Bachovej hudby v Banskej Štiavnici, Trenčianska hudobná jar, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach, CLASS!CAL koncerty a i.) i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko). V roku 2016 reprezentoval Slovensko na prestížnej medzinárodnej prehliadke mladých klaviristov  „Piano forte – the next generation“ vo Viedni. Výber z týchto koncertov vyšiel následne na CD nosiči vo viedenskom vydavateľstve Gramola. Sólisticky spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, ŠKO Žilina a Banskobystrickým komorným orchestrom. Nágelov pódiový prejav pôsobí vďaka jeho mimoriadnej profesionálnej výbave a hlbokej emocionálnej zaangažovanosti veľmi suverénne. Jeho hra je okrem virtuozity a komplexného ovládania nástroja charakteristická aj sugestívnou prácou s klavírnym zvukom, plasticitou a obsahovou plnosťou.

Venuje sa tiež interpretácii na dvoch klavíroch a štvorručnej hre. Spolu so Zuzanou Patkoló tvoria klavírne duo od roku 2011. Od roku 2019 je odborným asistentom Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby. Od roku 2020 sa podieľa na príprave medzinárodných interpretačných súťaží na HTF VŠMU. Hru na klavíri vyučuje taktiež na ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave. Je členom Rady Hudobného fondu a predsedom Komisie koncertných umelcov HF.

Kontakt: peter@nagel.sk

Video

Liszt - Sonata in b minor

Rachmaninoff - Preludes op. 32

Beethoven - Sonata in E major op. 109

Bach/Siloti - Prelude in b minor

Brahms - 4 Ballades op. 10

Beethoven - "Moonlight sonata" op. 27/2